แจกโค้ดเกมส์ ROV

รางวัลที่ได้รับ #
บัตรเปลี่ยนชื่อ
BHQUZBZGNTS7S6
บัตรเปลี่ยนชื่อ
BHRPZBZ3SSVFDH
สกินตัวละคร
BFQFZBZNHDK9GC
บัตรป้องกันดาว
BFQCZBZJT9VRRS
บัตรป้องกันดาว
BHTLZBZ7MNMSA9
คัมภีร์ขั้นสูง
BHVDZBZWUK6B4F
คัมภีร์ขั้นสูง
BHRJZBZ5F448E6
คัมภีร์
BHQFZBZGBD6NWH
กล่องสุ่มไอเทม
BFDJZCZJNCQB85
กล่องสุ่มไอเทม
BFDRZBZ597XWCS
สกินตัวละคร
BFQEZBZ6NBMJJD
คัมภีร์
BFPVZBZR4AAC6K
คัมภีร์
BFQAZBZQRCVANH
ท่าเต้น Mortos
BFPKZBZJ8C63JU
หินเลื่อนขั้น Butter
BHQTZBZCFK3FB6

 คำแนะนำ

วิธีการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น

- เข้าเว็บ WWW.TID-GAME.COM
- เลือกเกมส์ที่ต้องการรับรางวัลหรือโค้ดรางวัล
- ทำตามขั้นตอนการรับรางวัลในแต่ละเกมส์
ปล.กรุณาอ่านทุกขั้นตอนการรับรางวัล